Faith::Char Member List

This is the complete list of members for Faith::Char, including all inherited members.

Char(unsigned short s)Faith::Char
Char(const Char &copy)Faith::Char
Char(const CharRef &copy)Faith::Char
isDigit() const Faith::Char
isLetter() const Faith::Char
isLetterOrNumber() const Faith::Char
isNull() const Faith::Char
isPrint() const Faith::Char
isSpace() const Faith::Char
latin1() const Faith::Char [inline]
operator!=(const Char &other) const Faith::Char [inline]
operator=(const Char &copy)Faith::Char
operator=(unsigned short c)Faith::Char
operator=(const CharRef &c)Faith::Char
operator==(const Char &other) const Faith::Char
unicode() const Faith::Char [inline]
unicode32() const Faith::Char [inline]


Generated on Fri Sep 1 00:23:09 2006 for Faith by  doxygen 1.4.7